DIFORGAMODELLEN
Om Diforga AB Våra kunder Streckkod/Scanner Support

Diforgamodellen är...

 

 

 

 

 

Metoden för Dig som arbetar
med Förebyggande Säkerhet

Informationshantering inom Drift, Underhåll, Säkerhet och Kvalitet bygger på standardiserade
strukturer med stort informationsflöde från respektive till olika verksamhetsdelar.
Diforga AB utvecklar rapporteringssystem som minskar administrationen och ökar informationen.
 

Välj användningsområde !

Brandskydd Bevakning Underhåll Arbetsmiljö

Egenkontroll Hemtjänst Kvalitetskontroll Miljöskydd

Service Städning Ambulans

Diforga AB

Gamla Trelleborgsvägen 66
245 93 Staffanstorp

Telefon 040-542 245
E-post


Diforga AB sponsrar
polisidrotten i Skåne