DIFORGAMODELLEN

 

 

 

 

Metoden för Dig som arbetar med Förebyggande Säkerhet

Informationshantering inom Drift, Underhåll, Säkerhet och Kvalitet bygger på standardiserade
strukturer med stort informationsflöde från respektive till olika verksamhetsdelar.
Diforga AB utvecklar rapporteringssystem som minskar administrationen och ökar informationen.

Välj användningsområde!

Bevakning   Miljöskydd   Service   Städning   Hemvård   Ambulans

 Kvalitetskontroll   Underhåll   Arbetsmiljö   Brandskydd 

Om Diforga  ●  Våra kunder  ●  Kontakt  ●  Streckkoder, Scanners, Handdator  ●  Support

 

Diforga AB

Gamla Trelleborgsvägen 66

245 93 Staffanstorp

Telefon 040-542 245


Diforga AB sponsrar
polisidrotten i Skåne