Diforga AB logotype

   Om Diforga StreckkodsscannerSupport


Bevakning Brandskydd Arbetsmiljö Underhåll

 Hemtjänst Paket Service Städning Egenkontroll

Informationssystem för Säkerhets- och Bevakningsföretag

Diforga AB erbjuder komplett informationslösning som minskar administrativ hantering och rapportering inom förekommande arbetsområden men ger mycket information. Vårt säkerhetskoncept, fullt utbyggt med vårt system DRIFUS erbjuder flertalet funktioner såsom säkerhetssystem, kvalitetssystem, stöd för nyförsäljning, mätbar säkerhet och underlag till fakturering.

Rondkontroll och Väktarrapporter

Väktarrapport med streckkoderKomplett rondplanering med kontrollpunkter, tider samt permanenta och tillfälliga instruktioner. Planerade besök redovisas genom avläsning av streckkoder utplacerade på Kund/Objekt/Plats. Lästa streckkoder överförs från scannern till DRIFUS system. Rondutfallet redovisas tydligt i en rapport (OK, Ej besökt, För sen, osv.) och ger en enhetlig kvalitetsdokumentation.

Alla väktarrapporter scannas blixtsnabbt via scannern och en streckkodsmeny i fickformat... Sikta och scanna rapportkoden = Rapport klar! Alla väktarrapporter kan kompletteras med foton och fri text.

Parkeringsbevakning

Ha fullständig kontroll på områdes- och parkeringsbevakning! Med hjälp av streckkodläsning registreras besökta kontrollpunkter och tidsåtgång kan mätas. Rapportera alla förekommande observationer, felparkerade fordon, trasiga P-automater och serviceåtgärder.

Larmryck

Störningsjour? Trygghetslarm? Inbrottslarm? Oavsett larmtyp kan larmtider, åtgärder, observationer, osv. registreras med streckkoder. Vill man komplettera med fotografier och beskrivande texter så erbjuds detta i vårt system.

Bevakning och rondering med streckkodssystemButiksbevakning/Köpcentrum/Bevakningsring

Snabb och diskret registrering av all rondering, butiks- och personkontakter, mm. med streckkodsscanner och utplacerade streckkoder. Alla insatser typ förebyggande brandskydd, hemgångskontroll, låsöppningar, pakethantering (ta emot/lämna ut), etc. dokumenteras snabbt och säkert med streckkodsteknik.

Dessutom kan t.ex. tidsmätning, rapportering av mätvärden (kyl/frys), parkeringsövervakning, överfalls- & larmrapport hanteras snabbt och standardiserat via streckkoder och i samma system.

Ordningshållning, Evenemang, Mässor

Planerade säkerhetsronder, akutinsatser, förebyggande säkerhetsarbete och rena serviceuppdrag – All dokumentation och rapportskrivande kvalitetssäkras och förenklas med streckkoder.

Besöksregistrering och ID-kontroller kan hanteras via streckkodsscannern. Mottagande och utdelande av paket kan registreras via befintliga streckkoder på försändelser (kolli-ID) och enkelt spåras. Med streckkodstekniken kan man även ”fånga tidsåtgången” för alla typer av uppdrag planerade såväl som akuta.

Serviceuppdrag

Uppdrag som är mer av servicekaraktär än bevakning kan enkelt registreras via streckkodsläsning. Snabbt och enkelt dokumenteras uppdragets innehåll, åtgärder, etc. och tidsåtgång kan mätas och redovisas. Ett mycket smart sätt att logga alla insatser och för att kunna redovisa som underlag för fakturering av extrajobb.

Informationssäkerhet

Ingen information i klartext lagras i streckkodsläsarna. Ingen fara m.a.o. om scannern hamnar i orätta händer.
All information skapas vid överföring till dator med DRIFUS system och lagras i krypterade och låsta databaser. Datorn tycker vi ska placeras i låst och larmad lokal, kanske t.o.m. i säkerhetsskåpet! Ingen datainformation lagras på internet, webbserver eller molntjänst. bara Du har tillgång till informationen, vilket ger dig och din kund högsta möjliga informationssäkerhet!

Kostnadseffektivt

Vi levererar allt komplett; programvara, läsare, streckkoder, installation, systemutbildning och support! Man är snabbt igång och det är inga stora kostnader om man jämför med andra lösningar. DRIFUS passar alla storlekar av säkerhets- och bevakningsföretag. I systemet kan du på egen hand utöka och växa vidare med nya tjänster, produkter, kunder, rapporter, streckkoder, användningsområden.


BOKA ETT MÖTE så berättar vi mer!

Telefon 040-542 245 (        E-post *       SMS 3

DIFORGA AB | Gamla Trelleborgsvägen 66 | 245 93 Staffanstorp | Facebook

 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Om du fortsätter så förutsätter vi att du godkänner vår integritetspolicy.


Diforga AB sponsrar
polisidrotten i Skåne