Diforga AB logotype

   Om Diforga StreckkodsscannerSupport


Bevakning Brandskydd Arbetsmiljö Underhåll

 Hemtjänst Paket Service Städning Egenkontroll

Egenkontrollsystem

Egenkontroll handlar om att verksamhetsutövare själv ska kontrollera att verksamheten följer de regler som styr verksamheten. Man ska inom miljöskydd, arbetsmiljö, brandskydd kunna planera, dokumentera och följa upp att regler och krav följs.

Kontrollerna innebär en extra administrativ och personalkrävande del i framtagandet av en produkt eller utförandet av en tjänst. Diforga AB har utvecklat systemet DRIFUS där streckkoder används för att att minska administrationen och öka informationen! Det går snabbt och är billigt att komma igång och du har ett system som går att växa i och som ständigt utvecklas.

Streckkoder och streckkodsscanner

Med streckkodsteknik och tydlig informationsstruktur erbjuder DRIFUS avsevärda tidsvinster vid egenkontroller. All personal har ett snabbt och standardiserat sätt att rapportera. DRIFUS erbjuder funktioner för att:

Planera kontroller
Följa upp att kontroller har utförts
Redovisa rapporterade fel och brister (logg/summor/diagram)
Skapa egna checklistor med streckkoder
Redovisa Poäng och/eller Kostnad för rapporterade fel
Mäta tid (Arbetstid och Transporttid)

DRIFUS Informationssystem - Struktur och Standard

I ett egenkontrollsystem krävs tydlig och precis dokumentation. Mycket arbetstid går åt till att dokumentera arbetsmoment, kontroller och inventering. I DRIFUS utförs rapporteringen snabbt, enkelt och standardiserat med streckkoder och streckkodsscanner, PDA, etc. Informationen datoriseras alltså direkt på platsen!


BOKA ETT MÖTE så berättar vi mer!

Telefon 040-542 245 (        E-post *       SMS 3

DIFORGA AB | Gamla Trelleborgsvägen 66 | 245 93 Staffanstorp | Facebook

 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Om du fortsätter så förutsätter vi att du godkänner vår integritetspolicy.


Diforga AB sponsrar
polisidrotten i Skåne