Diforga AB logotype

   Om Diforga StreckkodsscannerSupport


Bevakning Brandskydd Arbetsmiljö Underhåll

 Hemtjänst Paket Service Städning Egenkontroll

Klarar ditt Systematiska Brandskyddsarbete en kontroll?Kontroll på släckarna?

På vårt företag är vi bra på att genomföra föreskrivna kontroller inom systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Organisationen är väl fungerande, brandskyddsdokumentationen är bra, MEN vi vet inte om eller när felanmälda brister i brandskyddet åtgärdats!

Detta får till följd att avdelningar som sköter det förebyggande brandskyddet perfekt får lika många tillsyner som de avdelningar där det finns många brister i brandskyddet.

Brandskyddssystem DRIFUS med streckkoder

Genom att införa ett informationssystem DRIFUS med streckkoder och bärbara streckkodsscanners, kan alla brandskyddsombud dokumentera när man gjort planerade kontroller. Snabbt, enkelt och enhetligt!

Streckkoderna ändvänds också för dokumentera säkerhetshöjande insatser då man upptäcker ett fel. Man skapar felanmälan direkt på plats om upptäckta brister inte kan åtgärdas. Ingenting ”faller mellan stolarna”.

SBA StreckkodsmenyChecklista SBA med streckkoder

Med informationen kan rätt resurs och insats sättas inStatistik Förebyggande Brandskydd

I DRIFUS system skapas rapporter där man snabbt kan se vilka kontroller som är utförda respektive ej utförda. Felanmälan kan skickas till berörda parter för åtgärdande och återkoppling.

Via trendrapporter och statistik på åtgärdade fel kan analyser göras per objekt, avdelning eller plats. Det här gör att mer resurser kan tillföras och öka antalet kontroller på de avdelningar som har störst problem med sitt brandskydd.

Utrymningsväg Blockerad UndanröjdeHög brandsäkerhet

och

Lägre kostnader

Införandet av DRIFUS informationssystem har generellt ökat informationen och minskat administrationen. Vi har nu kvalitetssäkring på att planerade kontroller genomförts.

Hög precision på information om vilka fel och brister som åtgärdats. Total kontroll på vilka brister som inte åtgärdats, när det senast ska vara gjort och vem som ska åtgärda samt återkoppla.


BOKA ETT MÖTE så berättar vi mer!

Telefon 040-542 245 (        E-post *       SMS 3

DIFORGA AB | Gamla Trelleborgsvägen 66 | 245 93 Staffanstorp | Facebook

 
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Bisnodes värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Bisnodes databas.

Om du fortsätter så förutsätter vi att du godkänner vår integritetspolicy.


Diforga AB sponsrar
polisidrotten i Skåne